Home
Spreekuren
Onderzoeken
MijnGezondheidsnet
Adressen
Preventie
Griepprik
Pneumokokkenprik
Hart en vaatziekten
Longen
Prostaat
Baarmoederhalskanker
Bevolkingsonderzoek
Relevante links
Klachten
Contact

Bevolkingsonderzoek borstkanker + hieronder bevolkingsonderzoek darmkanker

 

1. Bevolkingsonderzoek borstkanker 

 

Sinds 1990 is er bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Vrouwen tussen de 50 en 75 jaar krijgen elke twee jaar een uitnodiging. Tijdens het onderzoek worden röntgenfoto’s (mammografie) van de borsten gemaakt. Met het bevolkingsonderzoek kunnen we vroeg ontdekken of iemand borstkanker heeft. De kans is dan groter dat de behandeling succes heeft. Daardoor overlijden elk jaar 700 vrouwen minder aan borstkanker.

 

2. Hoeveel vrouwen doen mee met het onderzoek?

Elk jaar krijgen ongeveer 1 miljoen vrouwen een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Ongeveer 80% van deze vrouwen doet mee met het onderzoek.

 

3. Waarom vrouwen tussen 50 en 75 jaar?

U kunt alleen meedoen als u tussen de 50 en 75 jaar bent. Ongeveer 1 op de 8 vrouwen krijgt in haar leven te maken met borstkanker, de meeste vrouwen zijn ouder dan 50 jaar. De overheid nodigt daarom alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar uit. Wilt u toch uw borsten laten onderzoeken? Dan kunt u contact opnemen met uw huisarts.

 

 

 

 

Wel of niet meedoen:

Deelname aan het bevolkingsonderzoek borstkanker is gratis. De informatie uit de folder bij uw uitnodiging kunt u gebruiken om een keuze te maken. U beslist zelf of u zich wel of niet wilt laten onderzoeken. Kijk hiervoor ook op de RIVM-site.

U hoeft niet mee te doen als u al door een specialist behandeld wordt in verband met klachten aan uw borst(en). Vul dan de vragen (bij afmelding) op de achterkant van uw uitnodiging in.  Deze stuurt u naar het in de brief genoemde adres. Dit is een antwoordnummer waarbij een postzegel niet nodig is.

Wilt u niet meedoen met het onderzoek? Vul dan de vragen (bij afmelding) op de achterkant van uw uitnodiging in. Deze stuurt u naar het in de brief genoemde adres. Dit is een antwoordnummer waarbij een postzegel niet nodig is.

 

Bevolkingsonderzoek darmkanker

 

Ik overweeg mee te doen met het bevolkingsonderzoek darmkanker

 

Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker?

Ieder jaar krijgen ongeveer 14.000 mannen en vrouwen darmkanker en overlijden ongeveer 5.000 mannen en vrouwen aan darmkanker. Darmkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland. 9 van de 10 mensen die darmkanker krijgen is 55 jaar of ouder. Het bevolkingsonderzoek kan (dikke) darmkanker voorkomen of vroeg ontdekken en behandelen. Als darmkanker vroeg wordt ontdekt, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar.

 

Wanneer?

Vrouwen en mannen van 55 tot en met 75 jaar ontvangen elke twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.

 

Hoe meedoen? 

Met het bevolkingsonderzoek darmkanker onderzoeken we of er bloed in uw ontlasting (poep) zit. Bloed in uw ontlasting kan te maken hebben met poliepen en darmkanker. 
U doet thuis een ontlastingstest, die u opstuurt. Bloed in uw ontlasting is niet altijd met het blote oog te zien. Daarom wordt een klein beetje van uw ontlasting onderzocht in een laboratorium. Binnen tien werkdagen hoort u  of vervolgonderzoek nodig is. Het vervolgonderzoek is een kijkonderzoek van de darm.

 

Wie doet het bevolkingsonderzoek?

  • Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  is namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  ) verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie. Het RIVM ontwikkelt de voorlichtingsmaterialen en bepaalt de eisen waaraan het bevolkingsonderzoek moet voldoen. 
  • De vijf regionale screeningsorganisaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek. Zij versturen de uitnodigingen en de uitslagen naar alle deelnemers. Ook zijn ze verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek en de aanvullende onderzoeken.
  • Er zijn in Nederland vier laboratoria die de ontlastingstesten analyseren.
  • Huisartsen geven waar nodig informatie over het bevolkingsonderzoek en adviseren deelnemers die vervolgonderzoek nodig hebben.
  • Coloscopiecentra voeren de intake en het kijkonderzoek van de darm uit.
  • Pathologielaboratoria beoordelen lichaamsmateriaal uit vervolgonderzoeken als dat nodig is. 

 

 

 

NHG standpunt bevolkingsonderzoek darmkanker

 

 

 


Huisartsenpraktijk Terng & de Vries Telefoon 0174-287813 Spoedlijn 0174-245942 | info@praktijkterngdevries.nl Zorgmail:huisartsenpraktijkterngendevries@zorgmail.nl