S.M. Terng en J.C.T. de Vries, huisartsen Monster.

 

 ECG

 

 

 

 

 Longfunctie

 

 

 

 

24 uurs bloeddruk meting

 

 

 

 

Enkel Arm Index

 

 

 

 

 

 

 

Veel mensen gebruiken thuis een eigen bloeddrukmeter.

Op de onderstaande website kan je zin of uw meter betrouwbaar is:

 

dabl-educational

 

Vragenlijsten

 

 

 

 

 

Huisartsenpraktijk Terng & de Vries Telefoon 0174-287813 Spoedlijn 0174-245942 | info@praktijkterngdevries.nl Zorgmail:huisartsenpraktijkterngendevries@zorgmail.nl