Home
Spreekuren
Onderzoeken
MijnGezondheidsnet
Adressen
Preventie
Relevante links
Klachten
Contact

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

 

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij het proberen het voor u op te lossen.


Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijk en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.

De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van het SKGE

  

De klachtenfunctionaris ie eventueel te bereiken op het telefoonnummer 088 0229190.

 

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter(Jurist) en uit leden namens de patienten en leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijfestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl

 

 

Meer informatie kunt u vinden op de site van zorgbelang Nederland

 


Huisartsenpraktijk Terng & de Vries Telefoon 0174-287813 Spoedlijn 0174-245942 | info@praktijkterngdevries.nl Zorgmail:huisartsenpraktijkterngendevries@zorgmail.nl